Produkter - 3D, BIM, CAD 

Ceco Systems

Ceco erbjuder produkter och tjänster för interaktion (3D  >>), realtidskommunikation, objektorientering, tidplanering (4D >>) samt effektivare kalkylering och mängdning (5D >>).


Ceco:s övergripande metod är att samla ihop data (Ceco Publisher >>) från många olika applikationer och system som används i ett byggprojekt till en gemensam och enhetlig databas.
När "all" data, både grafisk och icke-grafisk, finns på ett ställe och i ett gemensamt format, ges en mycket klar bild av byggnadsprojektet, en s k virtuell modell av byggnadsverket.

 

Med Ceco Visual >> kan man inte bara se den "fullständiga" virtuella modellen utan också interagera med modellen på olika sätt för att effektivisera processerna inom projektering, produktion och förvaltning.


Ceco:s produkter och tjänster är uppbyggda på ett flexibelt och öppet sätt, allt för att enkelt kunna anpassas efter våra kunders krav - in i minsta detalj. Ni ska inte behöva anpassa er efter våra produkter och tjänster, de ska anpassas till det som passar er bäst!

 

 

 

Ceco Visual

Ceco Visual

Med Ceco Visual visualiseras och tillgänliggörs hela byggnadsprojektet på enkelt och kraftfullt sätt. Läs mer >>
 Ceco Publisher

 

Ceco Publisher

Ceco Publisher och våra publiseringstjänster är nyckel till att få en effektiv, aktuell och användbar BIM-modell. Läs mer >>

 

Contact: info@ceco.se