Produkter - 3D, BIM, CAD 

Oslagbart erbjudande för att komma i gång med BIM!

Som ett led i arbetet med att föra ut BIM, 3D och ökad intelligent IT-användning i byggbranschen så har Ceco tagit fram ett konkret erbjudande för att komma i gång med BIM i byggprojekt - IDAG!

 

Målet med erbjudandet är att ta bort trösklarna för att komma i gång:

- dyra och "tungrodda" investeringar i programvara

- brist på kompetens och "know-how" för att komma i gång

 

Målet är även att och sprida användningen på många olika aktörer i byggprocessen - inte bara de redan invigda "Cad-experterna":

- detta tror vi görs bäst genom fria gratis projektlicenser under en längre arbetsperiod

 

Ceco:s lösning för att ta bort trösklar och sprida användningen och upptäcka nyttan av BIM är att erbjuda:

 

FRITT ANTAL LICENSER av Ceco Visual 2010 - alla i projektet ska kunna nyttja BIM
HELT UTAN LICENSKOSTNAD upp till 6 månader 

&

Tjänster som innebär att Ceco är med i projektet och driver/utbildar/hjälper och ser till att projektet går framåt och blir effektivt vad det gäller BIM:

  • Krav, struktur och projektledning för BIM
  • 3D visualisering
  • 3D samordning och samgranskning
  • Produktionsplanering med 4D
  • Mängder och rapporter direkt från modellen

 Vad händer efter 6 månader?

Efter 4-6 månader, lite beroende på projektstorlek, görs en utvärdering angående fortsättning för BIM och licenser av Ceco Visual i projektet:

- beställaren/projektet är har INGA förpliktelser att gå vidare och köpa licenser

- om beställaren/projektet finner att Ceco:s tjänster och programvara är till nytta för projektet görs en utvärdering om hur många licenser projektet är i behov av utifrån från början rabatterad prislista

 

Vill du veta mer?

Kontakta vänligen Daniel Thall, daniel.thall@ceco.se, 0708 349 749

 

 

 

 

Contact: info@ceco.se